Thông tin về Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Tử vi chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021

Xem tử vi chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 tức ngày 12 tháng 12 năm 2020 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021 tức ngày 4 tháng 3 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi thứ bảy ngày 10 tháng 7 năm 2021

Xem tử vi thứ bảy ngày 10 tháng 7 năm 2021 tức ngày 1 tháng 6 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021

Xem tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021 tức ngày 2 tháng 6 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021

Xem tử vi thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021 tức ngày 3 tháng 5 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021 tức ngày 6 tháng 8 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021

Xem tử vi thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021 tức ngày 11 tháng 1 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021

Xem tử vi thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 tức ngày 6 tháng 5 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ sáu ngày 6 tháng 8 năm 2021

Xem tử vi thứ sáu ngày 6 tháng 8 năm 2021 tức ngày 28 tháng 6 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021

Xem tử vi thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021 tức ngày 26 tháng 1 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h